На тази страница ще можете да следите подготовката ни за експедиция BIG ICE: Patagonia.
Тук ще публикуваме новините около проекта, по-интересните моменти от режима на подготовка, статии и ревюта на екипировката ни и как я модифицираме, така че да отговаря на суровите условия на Hielo Continental…

ПОДГОТОВКА / НОВИНИ

ЕКИПИРОВКА