На тази страница може да видите нашите партньори и приятели. Без тези хора нито подготовката, нито последващото осъществяване на нашата мечта биха били възможни. Окуражаваме ви да посетите и разгледате добре техните страници – всяка от тях носи своя уникален характер и може да предложи много!

Дължим огромни благодарности за всички съвети, напътствия, подкрепа и изключително подробна и ключова информация на големия полярен изследовател – Borge Ousland!
Неговите експедиции определено ще ви заинтригуват!