На тази страница може да видите нашите партньори и приятели. Без тези хора нито подготовката, нито последващото осъществяване на нашата мечта биха били възможни. Окуражаваме ви да посетите и разгледате добре техните страници – всяка от тях носи своя уникален характер и може да предложи много!